Laikykitės juoko dietos

15935

Psichologija

Jūs galite rinktis
„Tu stora, todėl niekam negali patikti!” – spėji išgirsti pavymui. Nuo to, kaip reaguosi į šią repliką, priklauso beveik visas tolesnis tavo gyvenimas. Pateikiame aštuonis galimus scenarijus, kuriuos siūlo Marikė Tamaš, knygos „Kviečiame į gyvenimo puotą! Nuosavo likimo raktas” autorė.
1. „Sveika, nevykėle!” Tai reiškia su viskuo susitaikyti, stengtis tapti kuo mažiau pastebima, atseit – „žinok savo vietą”. Ir nebelaukti iš gyvenimo nieko gero.
2. „Generalinis kosmetikos salonų rėmėjas”. Stengtis užsimaskuoti (kamuotis dietomis, veržtis korsetais, mėginti keisti nosies formą ir panašiai). Ir visą gyvenimą paskirti maskuojančių priemonių ir būdų tobulinimui.
3. „Priešo užnugaryje…” Mirtinai įsižeisti ir į reiškiamas „užuojautas” atsakyti agresija: „Na ir kas? Užtai tu – pati tikriausia žalga (kaliausė ir pan.)” Pageidautina potencialų pašaipūną užsipulti pirmajai.
4. „Grafas Montekristas”. Užvirti teisėtu pasipiktinimu, su visais susikivirčyti ir pradėti įrodinėti, kad užtai tu pati protingiausia (stipriausia, turtingiausia, įtakingiausia…).
5. „Dvaro juokdarys”. Demonstratyviai provokuoti kitų pasišaipymus aiškinant, kad tavęs jie visai nežeidžia.
6. „Nenormalioji”. Viskas iš karto – prisikirsti iki alpulio ir badauti, įrodinėti, jog esi visiškai patenkinta savo išvaizda ir drauge bijoti pažiūrėti į veidrodį, pasipūtusiai riesti nosį ir gailiai verkšlenti.
7. „Didis karžygys”. Sąžiningai visiems laikams numesti perteklinį svorį. Atvejis retas, tačiau pasitaiko.
8. „O aš save myliu!” Negirdėti pašaipų, neįsileisti į savo širdį nei nuoskaudos, nei baimės. Tai patikimiausias būdas netapti storuliu-nevykėliu. Tačiau moterys paradoksalios struktūros: užuot sukaupusios dvasią ir neįsileisdamos į savo sąmonę visų tų niekų, jos nepaliaujamai eikvos jėgas, jausmus, laiką ir energiją išgyvenimams dėl savo talijos apimties ar kojų ilgumo. To pasekmė – pasaulis, perpildytas milijonais nepatenkintų žmonių. Jų pretenzijos savo išorei dažniausiai juokingos, ypač atsiminus, koks trumpas mums skirtas gyvenimo laikas ir kiek daug galimybių savyje žmogus dar nėra atskleidęs.