Tyrimas rodo, kad krinecerfontas padeda pacientams, sergantiems įgimta antinksčių hiperplazija

Tyrimas rodo, kad krinecerfontas padeda pacientams, sergantiems įgimta antinksčių hiperplazija

Psichologija

Remiantis tyrimo duomenimis, paskelbtais birželio 2 d. Naujosios Anglijos medicinos žurnalas sutampa su kasmetiniu Endokrininės draugijos susirinkimu, vykusiu birželio 1–4 dienomis Bostone.

Richard J. Auchus, MD, Ph.D., iš Mičigano universiteto medicinos mokyklos Ann Arbore, ir kolegos atsitiktine tvarka paskyrė suaugusius, sergančius CAH, 24 savaites vartoti crinecerfont arba placebą santykiu 2:1 (122 ir 60 pacientų, atitinkamai).

Norint įvertinti androstenediono reikšmes, gydymas gliukokortikoidais buvo palaikomas stabiliu lygiu keturias savaites, po to per 20 savaičių buvo mažinama gliukokortikoidų dozė ir optimizuojama, kad būtų pasiekta mažiausia gliukokortikoidų dozė, palaikanti androstendiono kontrolę.

Tyrėjai nustatė, kad 24 savaitę gliukokortikoidų dozės pokytis buvo atitinkamai –27,3 ir –10,3 % krinecerfonto ir placebo grupėse (mažiausias kvadratinis skirtumas, –17,0 % amžiaus taškai). Iš viso atitinkamai 63 ir 18 % pacientų, vartojusių krinecerfontą ir placebą, pranešė apie fiziologinę gliukokortikoidų dozę.

4-ąją savaitę androstenediono kiekis sumažėjo vartojant crinecerfont ir padidėjo vartojant placebą (atitinkamai –299 ir 45,5 ng/dl; mažiausiųjų kvadratų skirtumas –345 ng/dl). Dažniausi nepageidaujami reiškiniai dviejose tyrimo grupėse buvo nuovargis ir galvos skausmas.

„Crinecerfont terapija leido iš esmės ir kliniškai reikšmingai sumažinti gliukokortikoidų vartojimą iki fiziologinių dozių suaugusiesiems, sergantiems klasikine CAH“, – rašo autoriai.

Keletas autorių atskleidė ryšius su biofarmacijos įmonėmis, įskaitant Neurocrine Biosciences, kuri gamina crinecerfont ir finansavo tyrimą.

© 2024 HealthDay. Visos teisės saugomos.