Jeigu ryžtatės vaiką palikti namuose vieną

15325

Psichologija

 

Pasišnekėkite su draugais ar pažįstamais, kurie taip pat palieka vaiką vieną. Paieškokite specialios literatūros ir pasidomėkite ne vien tik sensacingais straipsniais.

 

Paieškokite alternatyvų. Atsiranda vis naujų mokyklėlių ir klubų, kuriuos galėtų lankyti jūsų vaikas. Pasidomėkite, ką šiose mokyklėlėse vaikai veikia, kaip tapti jų lankytoju, kiek tai kainuoja.

Objektyviai įvertinkite situaciją. Pagalvokite, ar jūsų vaikas jau pakankamai didelis, gal jam netrūksta saugaus elgesio įgūdžių, ar jis gerai įsimena, ką jam sakote, ar jam „pro vieną ausį įeina, pro kitą – išeina”, o paskui dėl to tenka nukentėti? Ar jis moka atrakinti ir užrakinti duris, naudotis signalizacija? Suabejoję vaiko savarankiškumu, nepalikite jo vieno – raskite kokią nors kitą išeitį.

Nusprendę palikti vaiką vieną, sugalvokite tikslias taisykles ir paaiškinkite vaikui jų svarbą (antraip jis nepaisys jų), bet jėga neverskite jų laikytis. Lapelį su taisyklėmis pakabinkite šalia svarbiausių telefonų numerių, kuriais jis gali paskambinti norėdamas surasti jus. Priminkite vaikui, kad negalima įsileisti svetimų žmonių. Padrąsinkite vaiką, pasakykite, kad jis jau pakankamai didelis ir gali pasirūpinti namų ūkiu.

Glaudžiai bendraukite su savo vaikais. Tyrimų rezultatai rodo, kad tarpusavio nesutarimai neišvengiami tik tuomet, kai tėvai vaikams neskiria pakankamai dėmesio. Paklausus suaugusių žmonių, kuriems vaikystėje dažnai teko būti vieniems, ko jiems tuomet labiausiai stigo, dažniausiai išgirstama: „bendravimo”.

Yra daugybė bendravimo būdų. Kai kurie tėvai vaikams palieka raštelius. „Sveikas sugrįžęs namo!” – grįžusį iš mokyklos į tuščius namus maloniai pasveikina mamos raštelis. Kiti sutartą valandą paskambina telefonu ir pasiteirauja, kaip jam sekasi, ar viskas gerai. Vaikų psichologai rekomenduoja su vaikais bendrauti vakarais ir savaitgaliais. Būtina pasidomėti, kaip vaikui sekasi, dėl ko jis kremtasi, ką jis veikia tuomet, kai jūsų nėra šalia.

Veikiausiai būdamas vienas namuose vaikas iššniukštinės visus kampelius. Todėl būtina paslėpti pavojingus vaistus, ginklus, asmeninius dokumentus ir kt.

Pravartu prisiminti posakį: „Katinas iš namų – pelės į aslą”. Jums nesant vaikai gali pasikviesti svečių ir surengti pobūvį. Norint to išvengti, reikia kuo dažniau neįspėjus vaiko užsukti į namus ar anksčiau grįžti po darbo. Atsižvelgiant į nuopelnus, būtina vaiką pagirti, paskatinti ar papeikti. Tačiau negalima pamiršti, kad jis vis dėlto yra vaikas ir negalima pernelyg daug iš jo reikalauti.

Nusprendę palikti vaikus vienus, iš anksto pasirūpinkite, kad atsitikus nelaimei jie galėtų kreiptis į kaimynus ar jūsų draugus. Šių žmonių telefonus įrašykite į jau minėtą svarbiausių telefonų sąrašą. Jeigu vaikas nerimauja net nesant realaus pavojaus, patarkite jam paskambinti psichologinės pagalbos specialistams. Vaikas turi žinoti ir jų telefono numerį.

Jeigu jūs turite keletą vaikų, tai palikus juos vienus vyriausiajam tenka dviguba atsakomybė. Todėl būtina su juo pasikalbėti, paaiškinti, kad jis privalo rūpintis broliukais ir sesutėmis, o vėliau nepamiršti jam padėkoti.

Niekada nepritvirtinkite rakto prie vaiko kuprinės, nes jį pastebėjęs piktadarys gali suprasti, kad vaikas grįžta į tuščius namus. Raktą paslėpkite kuo giliau. Atsarginį raktą galima palikti kaimynams. Pasakykite vaikui, kad pastebėjus persekiojant ir žinant, jog namuose tuo metu nieko nėra, reikia nueiti į saugią vietą ir telefonu pranešti policijai, tėvams ar kam nors iš suaugusiųjų, kurių telefonas įrašytas į svarbiausių telefonų numerių sąrašą, o pastebėjus, kad į namus kažkas įsibrovė, jokiu būdu negalima eiti į namus, būtina užsukti pas kaimynus ar į kitą saugią vietą ir pranešti policijai.