Jei esate nepatenkinti savo gyvenimu, kurkite geresnį

15849

Psichologija

Liaukitės dejuoti! Žinokite, kad nuolat besiskundžiantis žmogus pats nuskurdina savo gyvenimą. Jeigu vadovausitės savo vidine išmintimi, niekada nepralaimėsite. Tad pakeiskite savo mąstyseną, požiūrį bei elgesį, ir Jūsų gyvenimas savaime pasikeis į gerąją pusę.

Būkite dori ir sąžiningi

Jeigu jūs nepažeidžiate įstatymų, tai dar nereiškia, kad iš tikrųjų esate dori ir sąžiningi. Tokiais gali save laikyti tik tie žmonės, kurie nesistengia apgauti nei kitų, nei savęs. Aplinkui pilna gėrybių – tereikia tik mokėti jas pasiimti. Bet jokiu būdu negalima to siekti apgaule. 

Siekiant gėrio, pirmiausia reikia dovanoti gėrį kitiems. 
Taip jau yra, kad apgaule sukurta gerovė yra laikina. Jeigu jūs pasisavinsite svetimą daiktą, tai vėliau būtinai ką nors prarasite  patys. Kiekvienas apvogtas žmogus gerai pagalvojęs prisimintų, kad tam tikru būdu yra apvogęs kitą. Nebūtinai tiesiogiai. Pavyzdžiui, gal jis nepasakė pardavėjai, kad skaičiuodama grąžą ji apsiriko, arba neatidavė rastos piniginės, nors galėjo išsiaiškinti, kieno ji. Panašių pavyzdžių galima rasti kiek panorėjus, nes visi žmonės yra truputį ydingi, ypač materialinių vertybių požiūriu. Tad jei norite, kad kiti žmonės su jumis elgtųsi dorai ir sąžiningai, pirmiausia patys būkite dori ir sąžiningi. Nekaltinkite kitų dėl savo nesėkmių – taip elgtis paprasčiausiai neteisinga.

Mylėkite save

Jūsų drabužiai, automobilis, namai ir visi daiktai yra būtent tokie, kokių nusipelnėte. Jūs rinkotės juos savo nuožiūra. Nepeikite buto, jeigu jis atrodo prastas ir nepatogus. Nesmerkite likimo, jeigu jūsų buitiniai prietaisai nuolat genda ir lūžta. Nesiteisinkite laiko stoka, jei jūsų namuose ir automobilyje karaliauja netvarka. Tai tik rodo, kad jūs nemylite ir negerbiate savęs. Siekdami pakeisti savo aplinką, pirmiausia turite pakeisti požiūrį į save.

Išmokę save mylėti bei gerbti, kitaip įvertinsite ir nuosavybę: namai jums gali pasirodyti labai jaukūs, o automobilis – gražus ir patikimas. O jeigu jie vis tiek jūsų netenkins, tai pasiieškosite geresnių, nes būsite jų nusipelnę.

Yra žmonių, kuriems atrodo, kad jie nenusipelnė meilės. Jie ne tik nemyli savęs, bet ir netiki, kad kiti gali juos mylėti.

Jeigu žmogus linkęs save niekinti ar savimi bjaurėtis ir dėl to jaučiasi labai nelaimingas, tai nesąmoningai prisivilioja žmones, kurie patvirtina jo įsitikinimus.

Bet jeigu jis kasdien keletą kartų atsistotų prieš veidrodį, plačiai išskėstų rankas ir žiūrėdamas sau į akis garsiai ištartų: “Aš esu nuostabus žmogus, todėl myliu save ir esu nusipelnęs kitų meilės!”, tai jam niekada netrūktų ir aplinkinių palankumo.

Žmogus labai dažnai savo noru atsisako gerovės tik todėl, kad mano jos nenusipelnęs.

Neleiskite sau būti vienam iš tokių žmonių – mylėkite save ir tikėkite, kad esate nusipelnę būti mylimi, turtingi, laimingi, ir likimas jums nieko nešykštės.

Būkite nepriklausomi

Daugumai iš mūsų neapsakomai svarbūs santykiai su kitais žmonėmis. Deja, kai kurie kad ir kaip siektų draugiškų santykių ar meilės, nuolatos jaučiasi atstumti ir labai nelaimingi. Tačiau vien troškimas būti mylimam ir reikalingam jiems nieko negali padėti.

Jeigu panašiai jaučiatės ir jūs, surašykite ant popieriaus lapo, kas jums svarbiausia bendraujant su žmonėmis: abipusis pasitikėjimas, humoro jausmas, atvirumas ir t.t. Atidžiai perskaitykite sąrašą ir pagalvokite, ar patys paklūstate tokiems reikalavimams (ar apskritai jų įmanoma laikytis), ir padarykite išvadas.

Be to, žinokite, kad poreikis būti mylimam ir meilės troškimas yra anaiptol ne tas pats. Jeigu jūs trokštate mylėti, vadinasi, jūs per mažai mylite pats save. O trokšdami kitų meilės tampate nuo jų priklausomi. Taip pat, kaip ir laukdami, kad kiti žmonės pasirūpintų jūsų gerove.

Dauguma žmonių jaučiasi nemylimi tik todėl, kad nemyli savęs. Nemeilę sau vaikystėje gali įdiegti tėvai, artimieji ar draugai. Jei taip atsitiko ir jums, pasistenkite tapti nepriklausomi nuo jų nuomonės. Prisiminkite, kas jums buvo sakoma vaikystėje, kokią įtaką tai turėjo bendraujant su žmonėmis ir kokią turi iki šiol. Po to pagalvokite apie pozityvius vaikystės įsitikinimus ir palyginkite jų reikšmę su negatyviais.

Įtikinkite save, kad negatyvūs įsitikinimai yra neteisingi ir visiškai nereikalingi, o vietoje jų sugalvokite pozityvių teiginių, kurie padėtų greičiau pakeisti požiūrį į save ir tapti nepriklausomam nuo kitų nuomonės. Išmokę pasitikėti savimi, jūs labiau pamilsite save ir taip atkakliai nebetrokšite kitų meilės. Bet kaip tik tuomet jos ir sulauksite, nes pakeitę savo mąstyseną tapsite laimingesni ir kartu patrauklesni aplinkiniams.

Neviliokite nepriteklių

Daugelis žmonių mano, kad tik turėdami daug pinigų galėtų jaustis laimingi. Deja, jie apsirinka, nes ir labai turtingi žmonės gana dažnai skundžiasi esą nelaimingi.

Aišku, ir skurdas negali suteikti laimės. Todėl, regis, visiškai natūralu baimintis, kad nepristigtų pinigų. Ypač šiais laikais, kai nedaugelis žmonių jaučiasi esą pakankamai turtingi ir nebijo prarasti darbo. Tačiau norint išvengti nepriteklių arba praturtėti reikia vengti tokių nerimastingų minčių, nes jos… gali virsti tikrove!

Jeigu niekaip negalite išguiti iš galvos minčių apie galimus nepriteklius,pagalvokite, kas jas įdiegė – gal vaikystėje tėvai, o gal linkusi aimanuoti antroji pusė? Ar jums iš tikrųjų verta pasikliauti jų nuomone? Ar ne geriau pasitelkti savo protą ir sugalvoti, kaip išvengti nepriteklių.

Pagaliau jei kada nors ir stokosite pinigų, ar būtina dėl to iš anksto baimintis? Gyvenime būna ir geresnių, ir blogesnių tarpsnių – tai visiškai normalu. Bet galvojant vien apie gresiančias blogybes, gerovės galima niekada nesulaukti. Tad įsiteikite sau, kad esate pakankamai protingi ir visada galite sugalvoti, kaip pasirūpinti savimi, kad ir kas atsitiktų.

Priimkite ir džiaukitės!

Kartais žmogus jaučiasi kaltas, kad negali deramai atsilyginti žmonėms, kurie jam padėjo įveikti užklupusius sunkumus. Bet kaltės jausmas žmogų žlugdo ir gali įklampinti ir nesibaigiančias problemas. Todėl, užuot apgailestavus ir priekaištavus sau, verčiau nuoširdžiai padėkoti ir įtikinti save, kad ateityje tikrai atsiras galimybė padėti kitam žmogui. Nebūtinai nelaimėje pagelbėjusiam draugui! Žemėje yra daugybė žmonių, todėl kuriam nors iš jų bet kada gali prireikti pagalbos.

Tad nesikrimskite, jei negalite iš karto išreikšti savo dėkingumo taip, kaip, jūsų manymu, derėtų, nes tai beprasmiška. Kada, kam ir kokiu būdu atsidėkoti už sulauktą paramą nulems Aukštesniosios jėgos. O kol kas priimkite likimo siunčiamas dovanas, džiaukitės jomis ir neabejokite, kad esate jų nusipelnę. Daugelio jūsų problemų priežastis gali būti nesugebėjimas priimti ir džiaugtis. Dauguma žmonių mieliau ką nors duotų kitiems negu imtų iš jų. Priversti prašyti pagalbos, jie jaučiasi kalti ir priekaištauja sau, užuot maloniai padėkoję ir pasidžiaugę.

Pasaulyje visada yra ir kenčiančių, ir galinčių jiems padėti. Jeigu sunkią minutę jums kas nors ištiesė pagalbos ranką, stverkite ją nesivaržydami ir nesukdami galvos, kaip atsilyginsite. Ir niekada neatsisakykite padėti kitiems, jei esate pajėgūs tai padaryti. Juk ir liaudies išmintis byloja: “Už gerą atsilyginęs geru, niekada nesigailėsi”.