Žmogaus būdo nepakeisi..

15888

Psichologija

Šis klausimas seniai domina mokslininkus. Buvo sukurta daugybė teorijų, aiškinančių žmonių tarpusavio santykių vingrybes. Apie kai kurias jų, be abejo, esate girdėję ir jūs. Bene mistiškiausia teorija skelbia, kad yra žmonių – energetinių vampyrų, kurie gerai jaučiasi tik pasisotinę jūsų gyvybine energija. O jūs jaučiatės visiškai išsekęs, praradęs jėgas, lyg “išsunktas”.

Tačiau iš tiesų viskas – gerokai paprasčiau. Kiekvieno žmogaus charakteris, moralinės nuostatos, gyvenimiška patirtis yra labai individualūs. Todėl nieko keista, kad žmonės linkę bendrauti su priimtinesniais asmenimis, kurių gyvenimiškas požiūris, moralinės vertybės, temperamentas artimesni.

Tačiau kartais tenka bendrauti ir su “nemielais” žmonėmis, tuomet patartina apsišarvuoti kantrybe ir pasistengti užmegzti šiltesnius tarpusavio santykius. Šiuolaikiniai mokslininkai visus žmones pagal tam tikras charakterio savybes suskirstė į keliolika psichologinių tipų. Kiekvienam tipui būdingi tam tikri bruožai, kuriuos žinant lengviau bendrauti su vienu ar kitu žmogumi.

Uždarasis

Šio tipo atstovas nelinkęs bendrauti. Jis mieliau ką nors “knebinėja” vienumoje: kolekcionuoja, drožinėja ir t.t. Tuomet jis būna gerai nusiteikęs ir jaučiasi toks, “kaip visi”. O būdamas tarp “visų” jaučiasi nejaukiai, nes mano, kad šie jo nesupranta.

Jei tenka bendrauti su uždarojo tipo žmogumi, pirmiausia pasistenkite sužinoti, kas jį labiausiai domina, kad rastumėte “bendrą kalbą”. Tik taip gali užsimegzti draugystė. 

Baimingasis

Didžiąją laiko dalį šis žmogus praleidžia bandydamas apsispręsti ir krimsdamasis dėl savo neryžtingumo arba praeities nesėkmių.

Ne kiekvienas žmogus pajėgus bendrauti su baimingojo psichologinio tipo atstovu. Jei tenka palaikyti trumpalaikius kontaktus su tokiu žmogumi, stenkitės būti jam malonus. O jei norite jo atsikratyti, atvirkščiai, išreikškite nepasitenkinimą. Šio tipo atstovai labiausiai bijo būti nepageidaujami.

Jei su baiminguoju bendraujate artimai, užuot laukę, kol jis apsispręs (tai gali užtrukti), imkitės iniciatyvos. Jis bus patenkintas, kad nebereikia pačiam sukti galvos.
Visažinis

Šio tipo atstovas dedasi viską išmanąs ir stengiasi visur pademonstruoti savo “kompetenciją”. Jeigu nežino, ką pasakyti – meluoja ir, keisčiausia, pats tiki savo žodžiais.

Todėl vargu ar pavyks įrodyti, kad jis nėra visažinis. Veikiau jau pats juo patikėsite arba, įgrisus klausytis, nutrauksite bet kokius santykius.

Jei esate priversti palaikyti draugiškus santykius su visažiniu, įdėmiai klausykite ir dėkitės, kad nuoširdžiai tikite jo fantazijomis. Tikrai jam patiksite! Deja, vargu ar ilgai tai ištversite.

Ūmusis

Toks žmogus gali staiga nežinia dėl ko supykti ir pradėti “žaibuoti”! Ir ramybės periodais baugu artintis prie šio niūroko būdo žmogaus, kuris, regis, taip ir ieško dingsties įniršti.

Jei tenka bendrauti su ūmiojo psichologinio tipo atstovu, atidžiai stebėkite jo išvaizdą. Jei jo veidas staiga paraudo, pasiruoškite gynybai arba tvirtai sučiaupkite lūpas, kad neatsargus žodis nesukeltų dar didesnės audros.

Po emocijų protrūkio ūmiajam ateina atgailos periodas, ir jis gali tapti lyg šilkinis. Tačiau prarasti budrumo neverta, nes po malonia šypsena kunkuliuoja ugninis temperamentas, kuris gali pratrūkti bet kuriuo momentu.

Nenuspėjamasis

Šio psichologinio tipo atstovo nuotaikos keičiasi be paliovos. Tai jis džiūgauja, tai nežinia kodėl paniursta ir gali sugadinti nuotaiką visiems aplinkiniams.

Jei artimai bendraujate su nenuspėjamuoju, ypač jei tai jūsų gyvenimo partneris ar viršininkas, išmokite būti nepriklausomas nuo jo nuotaikų. Kai jis paniursta, nesistenkite pralinksminti, nes vis tiek nepavyktų. Tačiau kaip įmanydamas stenkitės nesugadinti jam nuotaikos, nes jo reakcija yra visiškai nenuspėjama.

Nuobodusis

Šis žmogus stengiasi niekuo neišsiskirti iš minios. Jo nuomonė visada sutampa su daugumos nuomone.

Su tokiu žmogumi bendrauti gali būti gana sunku, nes sunku suprasti, ką iš tikrųjų jis galvoja. Be to, gana sunku pelnyti jo pasitikėjimą. Net ir pelnius jo pasitikėjimą, ko gero, nelabai džiaugsitės tokia nuobodžia draugyste. Tiesa, jis niekada neprieštaraus, užtat bendravimas atrodys nuobodus ir vienodas, lyg kalbėtumėte su pačiu savimi.

Pasyvusis

Šio tipo atstovas linkęs plaukti pasroviui, kad ir kur jį neštų srovė.

Su tokiu žmogumi sėkmingai bendrauti galima tapus jo lyderiu. Tai visiškai nesudėtinga, nes šio tipo atstovą lengva sužavėti: užtenka viena ranka surišti jūreivišką mazgą arba raiškiai padeklamuoti eilėraštį, ir jis kaipmat puola mėgdžioti.

Be to, tai labai nepastovūs žmonės: šiandien žavisi jumis, o rytoj gali susidomėti jau kitu.

Mąstytojas

Tai savimi patenkintas žmogus, nuolatos galvojantis tik apie save. Kadangi jis nėra labai savikritiškas, tai savo sugalvotas banalybes kartais laiko kone atradimais.

Bendraujant su juo gali tekti nuolat klausytis jo banalių išvedžiojimų ir kęsti jo įtarinėjimus, nes jei jis įsikaltų į galvą, kad jūs sukčius ar vagis, tai vargu ar pavyktų jam įrodyti, kad taip nėra.

Svyruojantysis

Šio psichotipo atstovams būdingi reguliarūs nuotaikų svyravimai. Jie gali 1-2 savaites abejingai tysoti ant sofos, o po to staiga pasinerti į nesibaigiančią veiklą.

Neveiklumo dienomis geriau nebandykite jų “išjudinti” priekaištaudami dėl ištižimo, nes galite išgirsti ko negirdėjęs. Verčiau kantriai laukite, kol jį “pažadins” jo paties vidinis laikrodis.

Geriausia – išmokite iš anksto numatyti jo “kritines” dienas ir tomis dienomis jį palikite ramybėje.

Veiklusis
Šie žmonės vadinami “kompanijos siela”. Jie nuolatos ką nors veikia, ko nors siekia, o nuveikę ar pasiekę tuoj pat griebiasi naujos veiklos. Regis, jie niekada nepailsta ir nesijaučia pakankamai pasiekę.

Jei jus vargina toks intensyvus bendravimas, stenkitės laikytis nuo jo atokiau. Būdamas labai prieraišus, galite prarasti jo pagarbą. 

Kaip sužinoti savo psichologinį tipą?

Jei norite sužinoti savo psichologinį tipą, atsakykite į klausimus, pažymėtus atskiromis raidėmis, suskaičiuokite, kokių raidžių daugiausia, o po to patikrinkite, kokį tipą jos atitinka. Jeigu visų raidžių bus maždaug po lygiai, matyt, esate harmoninga asmenybė, kuriai nebūdingi tik vieno psichologinio tipo bruožai.

A

Manote, kad negalima pasitikėti nepažįstamais žmonėmis?

Jūsų manymu, kiekvienas žmogus privalo turėti gyvenimo tikslą?

Jūs įsitikinęs, kad ateityje visiems įrodysite, jog esate teisus?

B

Manote, kad su Jumis draugaujama tik dėl tam tikros naudos?

Jūs niekada neatleistumėte už išdavystę?

Jums maloniausia vilkėti patogius, tvarkingus ir švarius drabužius?

C

Miegate neilgai, bet visada pabundate žvalus ir energingas?

Nemėgstate gyvenimo permainų?

Jūsų manymu, užsiimant įdomia veikla, galima pažeisti kai kurias taisykles?

D

Sapnuojate labai aiškius sapnus?

Mėgstate ryškių spalvų drabužius?

Nemėgstate vienatvės ir stengiatės būti tarp žmonių?

E

Jūs geriausiai jaučiatės vienumoje?

Niekada nesivaikote madų ir rengiatės kuo panorėję?

Mėgstate bendrauti tik su pavieniais, Jums patinkančiais žmonėmis?

Ė

Negalite ramiai miegoti žinodami, kad Jus pažadins žadintuvas?

Dažnai nerimaujate dėl savo išvaizdos?

Bendravimas su žmonėmis Jus vargina ir erzina?

F

Manote, kad niekas Jums neturi jokių priekaištų?

Esate linkę mėgdžioti autoritetus?

Manote, kad niekuo nesiskiriate nuo kitų žmonių?

G

Išsiskyręs su draugais nenuobodžiaujate, nes tuoj susirandate naujų?

Vienatvė Jums kelia nuobodulį, todėl ieškote žmonių draugijos?

Patyrę nesėkmę, norėtumėte išvykti kuo toliau ir niekada nebegrįžti?

H

Kartais išlaidaujate, o vėliau dėl to kremtatės?

Jūs greitai susipykstate, bet skubate susitaikyti?

Kartais pasitikite ir susižavite visiškai nepažįstamais žmonėmis?

I

Jums pasitaiko ir gerų, ir blogų savaičių?

Tai jaučiate pasitenkinimą savimi, tai priekaištaujate sau už neryžtingumą ir vangumą?

Kartais savo ateitį įsivaizduojate šviesią, o kartais nieko gera nesitikite?

A – mąstytojas.

B – ūmusis.

C – veiklusis.

D – visažinis.

E – uždarasis.

Ė – baimingasis.

F – nuobodusis.

G – nestabilusis.

H – nenuspėjamasis.

I – svyruojantysis.