Kokie moterų ir vyrų kompleksai

15817

Psichologija

 

 

Agresijos kompleksas
Klaidinga nuomonė, kad būti moteriškai reiškia būti švelniai, linksmai, maloniai ir “gerulei“. Ir jokio pykčio. Esant tokiam kompleksui visais kritiškais atvejais moteris laikys save auka, ji nebus pajėgi prisiimti nė dalelytės atsakomybės už kilusios problemos sprendimą. Geroms mergaitėms – dangus, blogoms – viskas.

Autonomijos kompleksas.
Klaidingas stereotipas, kad moteriškume slypi tik priklausomybė, bejėgiškumas, poreikis surasti ”stiprų” vyrą (priešingai nei vyriškume). Tokia moteris bus linkusi tik atsiliepti į vyro veiksmus ir susitapatinti su mylimuoju.

Seksualumo kompleksas.
Ji labiau nori, kad ją apkabintų, nei su ja mylėtųsi. Vaikystėje ji išmoko, kad seksas yra šlykštus – kažkas tokio, ko nori vyrai, o ji gali panaudoti tai jiems kontroliuoti. Pagrindinis jos noras – ”būti mylima”, seksas nėra jos poreikis.

Racionalumo kompleksas.
Ją traukia guru, religija, burtai. Ja gali lengvai manipuliuoti visokie apsišaukėliai, pranašai bei daktarai. Bendraujant su ja sunku racionaliai spręsti klausimus. ”Man nesvarbu, ar tai logiška, ar ne. Aš tiesiog taip jaučiu”.

Vyrų kompleksai

Priklausomybės kompleksas.
Priklausomybė ir paramos poreikis sutapatinamas su silpnumu. O juk, priešingai, stiprybė slypi vienybėje. Priklausomybė jį labai gąsdina ir izoliuoja. Toks vyras nesijaučia saugus net su artimiausiais žmonėmis.

Baimės kompleksas.
Baimė tapatinama su moteriškumu. Būti vyriškam reiškia nebijoti. Poreikis nugalėti baimę dažnai skatina elgtis nenatūraliai, tyčia neprotingai rizikuoti – nepaisyti savisaugos instinkto.

Pasyvumo kompleksas.
Pasyvumas – tai moteriškumas. Kuo vyras aktyvesnis, tuo vyriškesnis jaučiasi. Vyras ima gėdytis savo nuovargio ir poilsį ima kompensuoti besaikiu rūkymu, kavos, alkoholio vartojimu ir pan.

Jausmų kompleksas.
Vyriškas vyras slopina jausmus. Jis nesugeba atskirti tikrų jausmų nuo vaidybos. Kai santykiai išyra, vyras nesuvokia, kodėl taip atsitiko. Jis kenčia dėl kažkada neišspręstų problemų. Jo racionalumas – nepralenkiamas.

Jausmingumo kompleksas.
Idealus vyras – seksualus, bet ne jausmingas. Seksas tampa darbu. Švelnus prisilietimas jį trikdo. Apie save labai geros nuomonės. Jo mylėjimosi būdas pradeda erzinti moterį ir galų gale tampa jo paties problema.

Moteriškumo kompleksas.
Kuo labiau vyras bijo būti moteriškas, tuo labiau jis eina iš proto dėl vyriškų simbolių – ginklų, automobilių, motociklų, futbolo ir alkoholio.

Nuolaidumo kompleksas.
Tik tada, kai kontroliuoja padėtį, vyras gali gerai jaustis. Bet poreikis būti padėties šeimininku žmonos ir vaikų dažnai nepriimamas. Jam be galo svarbu visur pirmauti, tačiau jokiose varžybose jis neranda nusiraminimo. Jis nekenčia kitų ir savęs, kai pralaimi.
Įrodinėjimo kompleksas. Labai vyriškas vyras yra toks, koks jis nori įrodyti esąs, o tai gniuždo.