Atmintinė veikliems žmonėms

15900

Psichologija

 

 

Susitelkite svarbiausiam dalykui. Darbo dienos pabaigoje atskirame lape užsirašykite, ką reikės padaryti rytoj. Sąrašą pradėkite nuo svarbiausių ir neatidėliotinų reikalų. Labai svarbu neatsitraukti, kol šių reikalų nesutvarkysite.

Sugalvokite svarią priežastį. Visi mes mieliau darome tai, ką norime daryti. Todėl pasistenkite save įtikinti, jog darbai, kuriuos turite būtinai padaryti (o ypač jų rezultatai), jums labai patinka. Tuomet darbas bus ir malonus, ir efektyvus.

Nusistatykite griežtus terminus. Kiekvienas terminas, kurį jūs nusistatote vienai ar kitai užduočiai įvykdyti, turi būti realus ir tikslus. Griežtai jo laikykitės ir nenuolaidžiaukite sau; ypač pavojinga be būtino reikalo ką nors atidėlioti “rytdienai”.

Išmokite būti ryžtingi. Prieš imdamiesi kokio nors sudėtingo darbo ar atsakingos užduoties, neįklimpkite į abejones ir nesvyruokite (pamenate asilą, kuris niekaip negalėjo nuspręsti, kurią šieno krūvelę pirmiau suėsti, ir dėl to pastipo iš bado?). Greitai apgalvoję turimus faktus ir apsvarstę visus “už” ir “prieš”, padarykite konkretų sprendimą ir imkitės veiklos.

Išmokite tvirtai pasakyti “Ne”. Priešingu atveju, neišvengiamai įsivelsite į tokius reikalus, kuriais niekuomet neužsiimtumėte savo valia. Nepasiduokite svetimai įtakai, svetimiems norams bei planams, jeigu jie prieštarauja jūsų ketinimams.

Nesileiskite į ilgus pokalbius telefonu. Prieš pakeldami telefono ragelį, tiksliai žinokite, kokią norite gauti informaciją arba ką norite pasakyti. Būtent apie tai ir kalbėkite,  priešingu atveju, rizikuojate dalykinį pašnekesį telefonu paversti nebūtinais plepalais.

Įpraskite naudotis užrašų knygele savo obiliajame telefone. Ko gero, visiems yra atsitikę taip, kad reikėjo prisiminti kokius nors svarbius duomenis ar datą, tačiau niekaip to negalėjote padaryti (kai labiausiai reikėjo!). Dėl to reikia įprasti neperkrauti savo atminties. Kuo anksčiau įprasite nuolat užsirašyti  reikalingus  adresus, svarbias datas, pavadinimus bei kitas žinias,  taip pat savo mintis,  planus ar idėjas, tuo greičiau atsikratysite nereikalingos maišaties galvoje.

Atsiribokite nuo nesvarbių smulkmenų. Draugai ir kolegos, mėgstantys darbe paplepėti, pasakoti “naujausius” anekdotus arba aptarinėti vakarykščias krepšinio varžybas, gali sugriauti net ir rimčiausius jūsų planus. Pasistenkite “išmokyti” tokius žmones gerbti jūsų darbo laiką (tai būtina daryti taktiškai, nieko neįžeidžiant). Išmokite atsiriboti nuo aplinkos trukdymų ir dirbti, nepaisydami šnekančiųjų.

Mokykitės klausytis. Iš didžiulio srauto su jūsų darbu ar verslu susijusios informacijos, kurią jums tenka išklausyti per dieną, būtina išmokti atsirinkti svarbiausią (ypač tokią, kuri patvirtina arba pakeičia ankstesnius jūsų planus). Tai gali būti, pavyzdžiui, susitikimų ar pasitarimų laikas ir vieta, o taip pat informacija apie jūsų verslo partnerių veiklą.

Venkite šablonų. Daugelis iš mūsų yra įpratę dirbti vienu, nuo seno įprastu (tačiau nebūtinai geriausiu ir veiksmingiausiu) būdu, nesusimąstydami apie tai, kad galbūt galima jį patobulinti. Pamėginkite ir įsitikinsite, kad kūrybiniai rezervų ar darbo racionalizavimo ieškojimai ne tik bus efektyvūs, bet ir suteiks moralinio pasitenkinimo.

Stenkitės nepamiršti smulkmenų. Kiekvienas žino, kaip gali sugadinti darbo dieną užmiršti akiniai, raktai ar kitokios smulkmenos. Reikia kuo anksčiau įprasti veikti “automatiškai” – prieš išeinant išjungti elektros prietaisus,  visuomet žinoti, kurioje kišenėje yra raktai, mobilusis telefonas ar akiniai, o kurioje – dokumentai, pinigai ir kita. Tai, ką turėsite pasiimti ryte (pvz., svarbius dokumentus), būtinai pasiruoškite iš vakaro.

Darbo imkitės iš karto. Visada venkite vadinamojo “nusiteikimo darbui”, nes kavos gėrimo (ar panašus) ritualas dažniausiai užtrunka daug ilgiau negu planavote. Jeigu tiksliai žinote, ką ir kaip reikia daryti, tai iškart ir pradėkite. Geriausia suplanuoti savo darbus ir jiems pasiruošti iš vakaro.

Racionaliai išnaudokite darbo laiką. Naudingas darbo dienos laikas smarkiai pailgės, jeigu apgalvosite reikalus, suplanuosite darbus ir susikursite darbingą nuotaiką dar ryte, vykdami į darbą.

Jei dirbate sėdėdami, kartkartėmis pasivaikščiokite. Jeigu yra galimybė, periodiškai atlikite pratimus, kurie pašalina dirbant sėdimą darbą atsiradusį nuovargį.