10 būtinų klausimų, kuriuos turite užduoti tėvams, kol dar ne per vėlu

10 esminių klausimų

Tėvai atlieka esminį vaidmenį mūsų gyvenime – jie yra mūsų gidai, apsaugai ir draugai. Tačiau dažnai mes linkę juos laikyti savaime suprantamais, pamiršdami, kad jie taip pat turi savo gyvenimo patirtis ir istorijas, kurias verta išgirsti. Deja, ateina laikas, kai gali būti per vėlu užduoti tam tikrus klausimus – dėl tėvų netekties ar atminties praradimo. Štai 10 klausimų, kuriuos verta užduoti savo tėvams, kad geriau suprastumėte jų gyvenimą ir sustiprintumėte ryšį su jais.

1. Kokios yra mūsų šeimos istorijos ir įdomios istorijos apie mūsų protėvius?

Šeimos istorijos dažnai būna pilnos įvykių, nuotykių, meilės ir tragedijų. Sužinoti savo šeimos istoriją yra svarbu, nes tai gali padėti suprasti mūsų pačių tapatybę ir kultūrinį paveldą. Užduodami šį klausimą savo tėvams, galite:

 • Suprasti istorinį ir socialinį kontekstą, kuriame jūsų šeima gyveno per kartas;
 • Atrasti tradicijas, papročius ir įsitikinimus, kurie buvo perduoti jūsų šeimoje;
 • Išgirsti įdomias ir jautrias istorijas apie savo protėvius ir jų gyvenimą;
 • Sužinoti apie svarbias asmenybes jūsų giminėje ir įvykius, kurie formavo jų likimą.

Atsakymai į šį klausimą ne tik praturtins jūsų žinias apie šeimos istoriją, bet ir leis šias žinias perduoti savo vaikams ir būsimoms kartoms.

2. Kokie buvo jūsų svajonės ir siekiai, kai buvote jauni?

Klauskite tėvų apie jų svajones ir siekius jaunystėje, kad sužinotumėte dalykus, kurių galbūt nežinojote apie jų asmenybę. Tai leis jums išnagrinėti:

 • Jų pomėgius ir interesus, kai jie buvo jauni;
 • Karjeros pasirinkimus, kuriuos jie svarstė, arba galimybes, kurias norėjo išnaudoti;
 • Iššūkius ir kliūtis, su kuriomis jie susidūrė, siekdami savo svajonių ar atsisakydami kai kurių iš jų;
 • Gyvenimo pamokas, kurias jie išmoko iš savo patirties ir kurios suformavo jų vertybes bei pasaulėžiūrą.

Tokios pokalbio temos gali padėti geriau suprasti tėvų motyvacijas ir pasirinkimus bei sustiprinti jūsų ryšį su jais.

3. Kaip išgyvenote svarbius istorinius momentus savo gyvenime?

Istoriniai įvykiai dažnai daro didelę įtaką asmenų ir šeimų gyvenimui. Paklauskite tėvų, kaip jie išgyveno svarbius istorinius momentus, ir sužinosite:

 • Kaip politinis, ekonominis ir socialinis kontekstas jų laikais paveikė jų pasirinkimus ir kasdienį gyvenimą;
 • Su kokiais sunkumais ir galimybėmis jie susidūrė tais laikotarpiais;
 • Kaip jie suvokė ir išgyveno tuos įvykius bei kokias pamokas iš jų išmoko.

Jūsų tėvų pasakojimai apie šiuos istorinius momentus padės geriau suprasti iššūkius ir permainas, su kuriomis jie susidūrė, ir įvertinti jų atkaklumą bei drąsą.

4. Kokie yra svarbiausi sprendimai, kuriuos priėmėte gyvenime, ir kokios buvo jų pasekmės?

Tėvų sprendimai turėjo didelę įtaką jų gyvenimui ir mūsų vaikystei. Paklauskite jų apie svarbiausius sprendimus ir sužinosite:

 • Kokie veiksniai ir motyvai lėmė jų svarbiausius sprendimus, pvz., karjerą, santuoką, gyvenamąją vietą ar vaikų auklėjimą;
 • Kokios buvo šių sprendimų pasekmės jų ir jų šeimos gyvenimui, teigiamos ar neigiamos;
 • Kokias aukas jie padarė dėl šeimos gerovės ir savo tikslų įgyvendinimo;
 • Kokias pamokas jie išmoko iš šių patirčių ir kokius patarimus jie galėtų jums duoti.

Gilindamiesi į tėvų gyvenimo sprendimus, galėsite geriau suprasti jų vertybes ir gyvenimo kelią, kuris juos atvedė iki šiandienos.

5. Kuo labiausiai didžiuojatės ir kokie yra didžiausi jūsų apgailestavimai?

Tėvų pasiekimai ir apgailestavimai yra neįkainojama įkvėpimo ir išminties šaltinis. Paklauskite jų apie šiuos aspektus ir sužinosite:

 • Kokie jų gyvenimo momentai juos labiausiai didžiuojasi, pvz., profesiniai pasiekimai, asmeniniai laimėjimai ar dosnumo aktai;
 • Kokias klaidas jie apgailestauja ir kokias pamokas iš jų išmoko, kas gali padėti jums išvengti panašių klaidų;
 • Vertinkite jų atvirumą ir nuoširdumą dalijantis šiomis patirtimis, kas gali sustiprinti jūsų santykius;
 • Įkvėpkite jų pasiekimais ir nesėkmėmis, kad gyventumėte prasmingesnį ir pilnavertiškesnį gyvenimą.

Dalindamiesi savo pasididžiavimais ir apgailestavimais, tėvai suteikia jums galimybę pasimokyti iš jų patirties ir eiti savo keliu su didesniu supratimu apie pasaulį ir save.

6. Kaip buvo jūsų santykiai su savo tėvais ir ko iš jų išmokote?

Tėvų santykiai su jų pačių tėvais gali turėti įtakos jų auklėjimo stiliui ir požiūriui į šeimą. Paklauskite jų apie šiuos santykius ir sužinosite:

 • Šeimos dinamiką ir elgesio modelius, kurie buvo perduoti iš kartos į kartą;
 • Kokias stiprybes ir silpnybes turėjo jų santykiai su tėvais ir kaip tai paveikė jų požiūrį į tėvystę;
 • Kokias vertybes ir pamokas jie gavo iš savo tėvų ir kaip jie pasirinko jas įgyvendinti ar atmesti savo gyvenime;
 • Kaip jų santykiai su tėvais keitėsi bėgant laikui ir kaip tai suformavo jų gyvenimą ir asmenybę.

Tirdami tėvų santykius su jų tėvais, geriau suprasite, kokios įtakos turėjo jų gyvenimo kelias ir tėvystės požiūris, ir galbūt pagerinsite savo santykius su jais.

7. Kokie yra jūsų gyvenimo laimingiausi ir sunkiausi momentai?

Tėvų laimingi ir sunkūs momentai gali atskleisti daug apie jų asmenybę, atkaklumą ir vertybes. Paklauskite jų apie šiuos momentus ir sužinosite:

 • Kokie prisiminimai ir įvykiai teigiamai paveikė jų gyvenimą ir kokias vertybes ar pamokas jie iš to išmoko;
 • Kaip jie susidūrė su sunkumais ir kokios patirtys padėjo formuoti jų charakterį bei ryžtą;
 • Vertinkite laimės ir džiaugsmo akimirkas, kurios apšvietė jų gyvenimą ir kaip šie momentai padėjo jiems įveikti iššūkius;
 • Suvokite dėkingumo, meilės ir palaikymo svarbą siekiant laimės ir gerovės.

Išgirdę tėvų pasakojimus apie laimingus ir sunkius jų gyvenimo momentus, galėsite pasisemti įkvėpimo iš jų stiprybės ir išminties, kad įveiktumėte savo iššūkius ir vertintumėte laimės akimirkas.

8. Kas buvo jūsų didžiausi įkvėpimo šaltiniai ir žmonės, kurie labiausiai paveikė jūsų gyvenimą?

Žmonės, kurie įkvėpė ir paveikė mūsų tėvus, padėjo formuoti jų vertybes, pasirinkimus ir pasaulėžiūrą. Paklauskite jų apie šias įtakas ir sužinosite:

 • Kokie vaidmenų modeliai ir mentoriai vadovavo tėvų sprendimams ir asmeniniam tobulėjimui;
 • Kokias savybes ir įgūdžius jie vertina šiuose žmonėse ir kaip tai paveikė jų tikslus bei siekius;
 • Kokias gyvenimo pamokas ir anekdotus jie išmoko iš šių santykių ir kaip tai paliko ilgalaikį poveikį jų gyvenime;
 • Suvokite santykių ir žmogaus ryšių svarbą formuojant mūsų tapatybę ir asmeninį tobulėjimą.

Išsiaiškinę, kas įkvėpė ir paveikė jūsų tėvus, galėsite geriau suprasti jų vertybes ir motyvacijas bei pasisemti įkvėpimo iš šių modelių savo asmeniniam augimui.

9. Kokius patarimus duotumėte savo jaunesniam aš ir kokias pamokas norėtumėte perduoti savo vaikams?

Tėvai per metus sukaupė daug žinių ir išminties, todėl svarbu gauti jų patarimus ir pamokas mūsų pačių naudai. Paklauskite jų šių klausimų ir sužinosite:

 • Kokias klaidas jie norėtų išvengti ir kokius pasirinkimus jie norėtų daryti kitaip, ir kaip tai gali jums padėti priimti geresnius sprendimus;
 • Kokias gyvenimo pamokas jie laiko svarbiausiomis ir kaip jos gali jus vadovauti jūsų kelyje;
 • Vertinkite išmintį ir patirtį, slypinčią už jų patarimų, ir kaip tai gali praturtinti jūsų santykius su jais;
 • Supraskite tarpgeneracinio žinių ir vertybių perdavimo svarbą ir kaip tai gali prisidėti prie geresnės ateities jūsų šeimai ir visuomenei.

Išgirdę tėvų patarimus ir pamokas, galėsite remtis jų išmintimi ir patirtimi, kad rastumėte savo kelią ir perduotumėte šias brangias pamokas ateities kartoms.

10. Kokius prisiminimus norėtumėte, kad išsaugotume apie jus, ir kokia yra jūsų vizija apie palikimą, kurį norite palikti?

Tėvų prisiminimai ir palikimas atspindi jų vertybes, siekius ir meilę savo artimiesiems. Paklauskite jų apie šiuos norus ir sužinosite:

 • Kokius gyvenimo ir asmenybės aspektus jie laiko svarbiausiais ir labiausiai vertais išsaugoti bei pagerbti;
 • Kokius svajones ir siekius jie turi savo šeimos ir būsimų kartų ateičiai ir kaip tai gali jus įkvėpti siekti jų tikslų;
 • Vertinkite jų meilę ir atsidavimą šeimai bei artimiesiems ir kaip tai atsispindi jų palikimo vizijoje;
 • Suvokite mūsų atsakomybę kaip vaikams išsaugoti ir perduoti tėvų palikimą bei pagerbti jų atminimą kuo geriausiu būdu.

Aptardami su tėvais jų norus dėl palikimo ir prisiminimų, galėsite įsipareigoti išsaugoti ir tęsti jų vertybes, meilę ir išmintį būsimoms kartoms.

Šie 10 esminių klausimų, kuriuos verta užduoti tėvams, gali suteikti jums neįkainojamą galimybę geriau juos pažinti, stiprinti jūsų santykius su jais ir praturtinti savo gyvenimą jų patirtimi ir išmintimi. Neatidėliokite šių svarbių pokalbių, nes jie gali suteikti jums atsakymus, įžvalgas ir prisiminimus, kurie liks jūsų širdyje ir mintyse visam laikui.