Numerologija: koks jūsų gimimo mėnesio skaičius?

15944

Netradiciniai metodai

Jūsų organizmas pats sugeba apsivalyti nuo teršalų. Dažniausiai esate pakankamai gabus atlikti tas pareigas, kurias pats užsikraunate. Dirbdamas protinį darbą tampate nervingas, dažniausiai viską pergyvenate viduje. Jūs drovitės atsiverti aplinkiniams, protas dažniausiai užgožia jausmus. Dažniausiai stengiatės elgtis pabrėžtinai racionaliai, dėl to atrodote šaltas, nejautrus, abejingas artimiesiems, nors iš tikrųjų taip nėra. Esate skrupulingas, nepamirštate smulkmenų, dažnai dėl jų “kabinėjatės” prie kitų. Originalus mąstytojas, darbštus, veiklus, tvirtos valios ir proto. Sugebate būti labai geras ir patikimas draugas, bet galite būti ir nepermaldaujamas priešas. Su priešingos lyties asmenimis dažnokai esate šaltas, sukaustytas. Jūsų pašaukimas – būti vadovu ir plataus masto organizatoriumi.

Gimėte vasario mėnesį (dvejetas)

Galbūt jūs kažko ieškote, vykdote kažkokią svarbią misiją, tačiau aplinkiniams atrodote tik mandagus stebėtojas, nenorintis įsivelti į kitų reikalus, darbus, išgyvenimus.

Trokštate ramaus komforto, bėgate nuo pilkumos, kurios net ir įdomiausiame gyvenime regite daugiau negu pakankamai.

Esate gražus, turite patraukliai sudėtą kūną; jums būdinga visų kūno dalių ir bruožų harmonija. Esate gana sveikas, gyvenate santūriai ir ramiai. Jūsų sveikatos laidas – giedras būdas, šviesios mintys, alinančio darbo vengimas, dvasios harmonija. Tačiau nenustygstate vietoje: vis nekantraujate, esate pasišovęs kažkur lėkti. Dėl tokio gyvenimo būdo ilgainiui gali sutrikti psichinė pusiausvyra.

Esate išradingas, ypač kai būtina ką nors sugalvoti norint išvengti nuobodaus darbo; diplomatiškas, neįkyrus, gerbiate svetimą nuomonę ir nesutrinkate netikėtoje situacijoje. Visą dėmesį sutelkiate į žmonių santykius bei elgseną, nesidomite daiktais ar technikos objektais. Esate linksmas, vengiate kam nors primesti savo nuomonę, todėl kiti žmonės jus mėgsta, turite daug draugų. Tačiau jūsų ir kitų žmonių santykiai dažnai būna pernelyg paviršutiniški, netvirti ir nepagrįsti giliais stipriais jausmais. Galbūt savo dažnai besikeičiančiomis nuotaikomis ir nesibaigiančiais pasiūlymais varginate kitus.

Gimėte kovo mėnesį (trejetas)

Esate nepatirtos paslapties įvaizdis, dar vienas labirinto kambarys, į kurį nė karto neįeita. Kad žmogus sveikai dvasiškai gyventų, jam nuolat reikėtų turėti tokį kambarį, bet apie tai retas pagalvoja. Jūsų galia slypi vaizduotėje; būtent vaizduotė pajėgi pasireikšti milijonais formų. Galbūt jūs lavinate tam tikrą “abejingumą”, savotišką ištvermę gyvenimo negandoms. Jums tai būtina, nes turite kūną, jautrų net silpniems gyvenimo smūgiams. Jums pavojinga ir prislėgta dvasinė būsena, sukelianti sunkiai pagydomas ligas. Kai kada jus kamuoja beviltiškumo, liūdesio nuotaikos. Jeigu taip yra – dabartinė jūsų saviraiška neatitinka jūsų savybių, nes tikroji jūsų paskirtis – entuziastingai džiaugtis gyvenimu. Nemėgstate svarstyti, samprotauti – jūsų mintys turi vaizdų, įspūdžių, neapibrėžtų nuotaikų pavidalą. Labiau pasikliaujate intuicija nei racionalia logika. Atrodote išsiblaškęs, užsisvajojęs, tačiau esate labai nuovokus, greitai suprantate, kaip elgtis konkrečioje padėtyje.

Intuicija retai jus apgauna. Per gyvenimą iriatės sėkmingai, išvengdamas didelių sukrėtimų. Viešose vietose stengiatės laikytis nuošaliau, nesipriešinate kitų įsakymams, nuomonėms, tačiau paprasčiausiai tai ignoruojate. Mėgstate draugiją ir tikrus draugus, nesate atsiskyrėlis. Jūs darote mažiau klaidų, nes gyvenimo keliu einate neskubėdamas, praleisdamas veržliuosius. Jie klumpa kelio duobėse, o jūs jas ramiai apeinate.

Gimėte balandžio mėnesį (ketvertas)

Jūs dažnai negailite ir netausojate savęs, todėl bėgant metams galite labai nualinti nervų sistemą, o kartu ir visą organizmą. Esate neramus ir nepaklusnus, jūsų nepriversi sekti nei paskui gerus, nei blogus lyderius. Jūs pasuksite į šalį ir nužingsniuosite siauru, tačiau tikrai savo keliu ir pasistengsite patraukti paskui save pasekėjų būrį. Esate gana ramus žmogus, bent iš išorės. Aplinkiniai dažnai jus vadina keistuoliu, nes esate tvirto nusistatymo, atkaklus, užsispyręs, atsargus, senamadiškas. Tačiau po kieta oda slepiasi jausminga, švelni širdis. Būtent dėl to jūs mėgstate žmones, gerai sutariate su aplinka, mielai dirbate ir linksminatės su draugija, nebandote kitiems įpiršti savo nuomonės, paklūstate bendrai disciplinai. Esate ištikimas draugams, sąžiningas bei garbingas, todėl ir žmonės jus mėgsta. Tačiau bendrauti su žmonėmis jums trukdo išorinis santūrumas ir kietumas. Iš pirmo žvilgsnio atrodote pasinėręs buityje ir namiškių reikaluose. Tik peržengus per šį barjerą atsiskleidžia jūsų tikrasis vidinis pasaulis, kuriame glūdi asmenybė, gyvenanti jausmingą ir gana subtilų gyvenimą. Neretai pasiduodate nuotaikoms, o jos vieną dieną vienokios, kitą – kitokios. Esate labai pastabus ir turite puikią atmintį. Tuo derėtų džiaugtis, tačiau kartais tai tampa yda – jūs įsidėmite svetimas sėkmes ir ilgai negalite jų pamiršti, o pavydėdamas kitiems neretai užmirštate pasirūpinti savosiomis sėkmėmis.

Gimėte gegužės mėnesį (penketas)

Paprastai esate sveikas, gana stiprus ir savo sveikata mažai domitės. Jūsų būdas yra linksmas, požiūris į gyvenimą lengvas, o tai irgi apsaugo nuo ligų. Vis dėlto esate pernelyg nenustygstantis vietoje, neramus, trokštate visur būti ir suspėti. Nuolat ką nors vydamasis, tampate nervingas, suirzęs, alinate ir kūną, ir psichiką – į visas puses švaistote savo energiją. Esate gyvo ir linksmo temperamento. Galbūt rimtuoliai jus vadina vėjavaikiu, gąsdina – girdi, vieną gražią dieną įklimpsite į sunkias bėdas, palūšite, nuleisite nosį. Tačiau jūs kažkaip iš bėdų išsisukate, kartais trumpam nusimenate, bet greitai atgaunate įgimtą optimizmą ir šypsodamasis toliau risnojate per gyvenimą. Nevarginate savęs giliais apmąstymais, nesvarstote, kodėl pasaulyje egzistuoja blogis, nekuriate planų jam nugalėti, nesistengiate perauklėti visą žmoniją.

Jūs priimate gyvenimą tokį, koks jis yra, ir tik stengiatės išpešti iš susiklosčiusių aplinkybių kokią nors naudą sau arba išgyventi tai, kaip tam tikrą nuotykį. Esate labai sumanus, jums dažniausiai pakanka proto rasti savo vietą bet kokioje aplinkoje arba įsitaisyti ten, kur geriau. Jus mėgsta žmonės, nes sugebate išjudinti, pralinksminti ir draugus, ir bendradarbius, ir pakeleivius. Esate iškalbus, bet neįkyrus. Kiti žmonės, ilgiau su jumis pabendravę galbūt pastebi, kad esate labai permainingas ir dėl to nepatikimas.

Ilgai trunkančio varginančio darbo geriau nepradėti, nes jūsų užsidegimas po kurio laiko išblėsta. Kitos lyties partneriui bendrauti su jumis nelengva, nes tenka vis iš naujo jus sužavėti. Jūsų jausmai retai būna stiprūs ir gilūs. Esate linkęs į egoizmą, todėl dažniau laukiate simpatijos ir meilės iš savo partnerių, o ne pats reiškiate savo jausmus. Jaučiatės gyvenąs tik tada, kai turite žiūrovų ir vertintojų – be jų nykstate ir smilkstate. Perpratusieji šią jūsų silpnybę gali priversti jus paklusti jų valiai.

Gimėte birželio mėnesį (šešetas)

Esate didelis idealistas. Jeigu turite tvirtus žmogiškus idealus, tai elgiatės riteriškai, būnate malonus ir geranoriškas aplinkiniams. Jeigu jūsų idealai abstraktūs, atitrūkę nuo tikrovės, tai negailestingai žengiate per aplinkinių galvas, nepaisote nei svetimų, nei savų norų bei interesų. Apskritai esate išdidus, pakankamai atsižvelgiate į aplinkinių nuomonę, mėgstate patikti ir “savo”, ir priešingai lyčiai. Esate jausmingas, greitai susijaudinate, tačiau kiekvienas, atsiduodantis jūsų globai, gali tikėtis puikaus elgesio, nes jūs piestu stojate už globojamuosius.

Tikite asmenine patirtimi, esate pernelyg išdidus, kad slėptumėte savo mintis ar nuomonę apie ką nors, net jeigu dėl to gresia nemalonumai. Esate užkietėjęs optimistas.

Kartais jums būna sunku užgniaužti įgimtą valdingumą, nes esate gimę vadovauti, o ne paklusti. Tačiau jeigu tam dar būtinos kokios nors specialios žinios, turite gerokai paplušėti, kad pasiektumėte tikslą. Greičiausiai nė pats nežinote, kad esate labai jautrus pagyrimams ir liaupsėms.

Miklus saldžialiežuvis gali jus paversti prie židinio murkiančiu katinu.

Gimėte liepos mėnesį (septynetas)

Jus traukia mokslas, religija, metafizika. Nereikia blaškytis, tapkite vienos kurios nors srities ekspertu.

Galite pasiekti didelių mokslo aukštumų – tam turite ir proto, ir intuicijos. Sukoncentruokite energiją ir mintis.

Jums būdingas vidinis dvasios vystymasis – meditacija, apmąstymai, išmintis. Santykiai su kitais žmonėmis jums kartkartėmis gali kelti sunkumų, nes norėtumėte didesnę laiko dalį praleisti vienatvėje. Esate uždaras, dažnai mažakalbis, vengiate dalintis savo jausmais su aplinkiniais.

Tačiau turiningas jūsų vidinis gyvenimas gali daug kam padėti susivokti. Dažniau pasidalinkite su kitais žmonėmis savo žiniomis, patarkite arba tiesiog maloniai pabendraukite. Esate jausmingas – tai didžiulis prisitaikymo talentas. Paprastai nepasiduodate nei visuotiniam entuziazmui, nei aplinkinių aistroms, nei panikai. Labai gerai jaučiate kitų žmonių nuotaikas, tačiau vertinate tik savąsias. Pašaliniams atrodo, kad esate nuolatos užsisvajojęs, nieko negirdite ir nematote, tačiau tai klaida – jūs viską girdite ir viską matote, prie visko prisitaikote, tačiau tik tam, kad nebūtumėte „balta varna“.

Esate emocingas, švelnus, romus, užjaučiantis kitus, atsidavęs namams ir šeimai, labai mylite vaikus. Esate drovus, todėl nemokate greitai ir lengvai suartėti su aplinka. Jums geriau užsisklęsti savo kiaute ir lūkuriuoti nuošalėje. Jeigu jūsų atšiaurumas ištirpsta, tampate įdomiu ir vertingu pašnekovu. Galvojate daugiau negu pasakote ir paprastai manote, jog visi taip daro.

Gimėte rugpjūčio mėnesį (aštuonetas)

Esate emocionalus, nepriklausomas ir atkaklus, draugiškas bei dėmesingas. Jums būtina taika ir harmonija. Esate ištikimas savo įsitikinimams, tačiau kartais griebiatės idėjų, senokai praradusių savo aktualumą. Išmokite keistis, atsižvelgdami į aplinkybes. Būkite savarankiškesnis samprotaudamas. Turite stiprią intuiciją, paprastai atvirai reiškiate savo jausmus. Turite puikų humoro jausmą. Mokate džiaugtis gyvenimu, esate linkęs į dramatizavimą, kartais – ekstravaganciją. Esate praktiškas, atviras, spontaniškas, kartais prarandate savikontrolę ir būnate išsiblaškęs.

Mėgstate tvarką ir sistemą. Esate drąsus, įžvalgus, galite susikaupti ir išspręsti daugybę problemų. Esate tikras autoritetas, kartais būnate nesukalbamas ir užsispyręs. Jums būtina laisvė, esate aistringas ir gerai fiziškai išsivystęs. Jums ypač patinka aukštuomenės gyvenimas ir įvairūs pasilinksminimai. Esate įžvalgus ir sugebate įvairiapusiškai įvertinti situaciją, tad jus labai nelengva apkvailinti. Jums būdingas draugiškumas, meilė, svetingumas, gailestingumas ir širdies šiluma. Esate jautrus svetimam skausmui, delikatus; nepaisant to, turėtumėte atsargiau piršti kitiems savo nuomonę.

Gimėte rugsėjo mėnesį (devynetas)

Pagrindiniai jūsų gyvenimo tikslai – meilė ir tolerancija.

Asmeninės laimės raktas – humanizmo principai ir tarnavimas visuomenei. Bet koks darbas, skirtas kitiems, atneš pasitenkinimą savimi. Atkaklus idealizmo siekimas bus apdovanotas. Esate gana plačios sielos žmogus. Jūsų protas gyvas, imlus naujovėms, turite gerą atmintį, esate dėmesingas įdomioms mintims ir idėjoms. Jūs malonus, švelnus, sugebate nesavanaudiškai aukotis kitų žmonių, ypač savo šeimos narių, labui, nemėgstate svetimos aplinkos ir visada geriau renkatės namų židinį negu keliones neištirtais keliais. Dažnai jums trukdo per didelis smulkmenų ir puošmenų pomėgis, kuriam aukojate begalę laiko. Dėl to kasdieniame gyvenime galite būti nepatikimas ir paviršutiniškas. Esate labai apsukrus; visada žinote, kiek kas kainuoja, todėl ką nors parduodamas žūtbūt stengiatės gauti didžiausią kainą. Nepaisant to, esate gana drovus, jūsų jausmai subtilūs, greitai užsigaunate. Esate ištikimas, prieraišus, mylite šeimą, tačiau dažnai – nenorite vaikų.

Svarbius sprendimus nepatartina atidėlioti kitam kartui.

Dabar arba niekada – toks turi būti jūsų gyvenimo devizas.

Gimėte spalio mėnesį (dešimt)

Jūs labai nemėgstate sirgti. Manote, kad kūnas turi būti visada paklusnus protui ir norams. Nepaisote skausmų ir įtartinų simptomų, kol liga jūsų neparverčia ant menčių.

Tada jūs ne tiek išsigąstate, kiek nustembate. Esate daug mąstantis žmogus (kartais net per daug). Jūs be paliovos kuriate įvairius sumanymus, kartais atitrūkusius nuo tikrovės, pasakojate apie juos norintiems to klausyti, mokate įtikinti esąs teisus. Elgiatės visada mandagiai, nemėgstate grubumo, šiurkščių manierų. Esate ne tiek idėjų generatorius, kiek sugebate panaudoti kitų idėjas, perdirbti jas, apsukriai jomis pasinaudoti. Esate gana nepastovus, paviršutiniškas. Jums greitai atsibosta tie patys darbai, ir lengvai jų atsisakote. Esate žaidėjas, o kuo žaidimas azartiškesnis, tuo labiau jis jus traukia. Gyvenime matote tik tai, ką norite matyti, kas jums malonu ir atitinka jūsų interesus.

Gimėte lapkričio mėnesį (vienuolika)

Po išoriško, lengvai bendraujančio su aplinkiniu pasauliu žmogaus būdo kauke atrodote perdėtai atsiribojęs nuo aplinkos, paslaptingas ir neįžvelgiamas. Jūs – lyg vanduo, priimantis bet kokio indo formą, kietėdamas parodote neįtikėtiną jėgą ir suskaldote jį. Turite labai daug gyvybinės jėgos, kuri sutelkta viduje ir sutrauko jums uždedamus pančius. Esate gajus lyg katė, nors kūnas nedidelis ir iš išorės atrodo menkas. Visi bruožai liudija ne apie raumenų, o apie valios jėgą, apie sklandžiai veikiantį organizmą. Dažnai visą gyvenimą nepatiriate, kas yra liga, kokia prie lovos prikaustyto žmogaus savijauta.

Esate sveikas, atsparus nepalankioms sąlygoms, turite daug įgimtos gyvybinės energijos. Pagrindinė jūsų negalavimų priežastis – perdėtas jautrumas, taip pat nuolatinis grįžimas vis prie tų pačių kadaise išgyventų įvykių – ilgainiui tai sukelia neurozę. Tai atima daug jėgų, ir jūs silpstate. Tokiu atveju išmokite kryptingai naudoti savo jėgą. Antra vertus, kartais galite būti labai kerštingas, karštakošis, įtarus, pavydus, slapukas, savimyla, abejingas.

Mylite vaikus, didžiuojatės jais, tačiau norėtumėte, kad jie teiktų tik džiaugsmą, o pareigų jiems nebūtų jokių. Esate protingas, mėgstate mokslą, intelektualinę veiklą. Jūsų mintis skvarbi, logiška, kartais šiek tiek ironiška; vengiate miglotumo, jūsų mintyse visada yra konkretus dalykas arba konkretus tikslas. Jūsų jausmai gana sudėtingi.

Labai domitės priešinga lytimi, atsiduodate kūniškoms aistroms, bet tuo pat metu stengiatės slopinti šiuos polinkius arba bent juos paslėpti. 

Gimėte gruodžio mėnesį (dvylika)

Ateina diena, kai jums pasidaro ankšta savo kailyje, kai jūsų smalsumas pasiekia debesis ir skverbiasi vis aukščiau.

Trokštate judėti, keliauti, ieškoti nepatirtų įspūdžių, naujovių, atskleisti paslapčių uždangą, išbandyti galimybes, kurios lyg ir nebuvo prigimties duotos. Jumyse rusena energija, neleidžianti sustingti apgultam priešiškų jėgų.

Nesate egoistas, aprimęs atsisakote pretenzijų, ir vėl aplink jus įsivyrauja taika. Esate protingas ir dvasiškai aktyvus žmogus, mėgstantis pafilosofuoti, tačiau jūsų kasdienė filosofija neperžengia draugijoje priimtų mąstymo ribų. Galbūt jus graužia nerimo, baimės ir nepasitenkinimo savimi jausmai. Dažnai to pats nesuvokiate. Liepsna, verčianti jus ieškoti kelio į naujas erdves, aukoti ramią buitį dėl iki šiol nepatirtų įspūdžių, įprasminti savo dvasinius ieškojimus, bėgant metams jus degina vis labiau.

Kartais įvyksta krizė, ir viską metęs pradedate gyvenimą iš naujo. Iš to kyla ir svarbiausios ydos – išpūstos ambicijos, nepasitenkinimas turimu, manymas, kad aplinkiniai jums skiria per mažai dėmesio. Dera įsidėmėti, kad nepabandęs niekas tiksliai nežino, ką sugeba.