Meilės būrimai

16225

Grožis, buitis

Paimkite dvi vienodo dydžio žvakes ir pastatykite jas į lėkšteles. Priešais padėkite veidrodį ir mintyse pasirinkite, kuri žvakė „įkūnys” jus, o kuri – žmogų, dėl kurio buriate. Žvakes uždegti reikia būtinai kaire ranka: iš pradžių uždekite „savo” žvakę, o po to – „jo”. Dabar atidžiai stebėkite ugnį: jeigu skaisti liepsna dega lygiai, vadinasi, jūsų meilė pakankamai stipri ir nėra jokių kliūčių, kurių kartu su tuo žmogumi jūs negalėtumėte įveikti. Atkreipkite dėmesį, kuri žvakė greičiau sudegs – tai parodys, kuris iš judviejų myli labiau.
Jeigu vaškas laša tik vienu žvakės šonu, vadinasi žmogus, kurį atitinka toji žvakė, yra dvasiškai nepastovus ir ūmaus charakterio, meilėje visiškai atsiduoda jausmams, kartais apie nieką nesusimąstydamas. O jeigu ir antroji žvakė dega taip pat, vadinasi, judu gyvensite kaip du balandėliai, bus panašūs ne tik jūsų charakteriai, bet ir įpročiai, įsitikinimai ir t.t. Net jeigu tarp judviejų ir kils ginčų ar barnių, jūs greitai susitaikysite. Jeigu abi žvakės dega tolygiai ir netraškėdamos, vadinasi, jūsų meilė tikra ir tvirta. Tikėtina, kad judviejų santykiuose vyrauja tarpusavio supratimas ir pagarba vienas kitam, o sąjungoje jūs labiausiai vertinate ramybę ir harmoniją.
Burdami su žvakėmis galite sužinoti, ar jūsų mylimasis (mylimoji) yra jums ištikimas(-a), ir ar neieško meilės nuotykių nuošalyje. Paimkite dvi baltas arba geltonas žvakes, įsmeikite jas į atskiras žvakides ir pastatykite ant priešingų stalo kraštų (kuo toliau viena nuo kitos). Mintyse pasirinkite „savo” žvakę ir uždekite jas abi vienu degtuku. Tada palaukite, kol žvakės visai sudegs. Jeigu „jūsų” žvakė netikėtai užges – deja, esate apgaudinėjamas(-a); o jeigu viena žvakė sudegs greičiau negu antroji, būkite atsargesnis(-ė) – mylimą žmogų kankina abejonės dėl santykių su jumis, kažkas jam ar jai judviejų sąjungoje nepatinka.
Pasitelkę žvakes bei veidrodį, galite patikrinti, ar jus ir jūsų mylimąjį(-ą) sieja nuoširdūs jausmai, ar jie išliks ilgai ir ar visada bus stiprūs ir neblėstantys. Priešais save paguldykite veidrodį, o priešais jį padėkite dubenėlį. Tada uždekite vieną žvakę, į dubenėlį įdėkite suglamžytą popieriaus lapą ir tąja žvake jį padekite. Jeigu popierius užsiliepsnojo iškart, vadinasi be reikalo jaudinatės – jus ir mylimą žmogų tikrai sieja nuoširdūs ir stiprūs jausmai. Tiesa, esama nedidelės tikimybės, kad toji meilė gali greitai išblėsti ar net visai užgesti. Jeigu popierius įsiliepsnoja iš lėto, tai taip ir jūsų meilė – tikri jausmai atsiras ir stiprės pamažu. Tokia sąjunga žada būti harmoninga, ir, ko gero, truks visą gyvenimą.

Būrimai su vandeniu
Šis būrimas padės sužinoti, kaip ilgai truks jūsų meilė, ir ar ji visą laiką išliks stipri. Paimkite vieną žvakę (jos dydis ir spalva reikšmės neturi), ir dubenėlį, puslėkštę arba bet kokį kitą platų ir negilų indą su vandeniu. Jį padėkite ant stalo, o žvakę uždekite. Tuo metu galvokite apie savo mylimąjį ar mylimąją arba apie jus dominantį žmogų. Tada žvakę palenkite virš vandens, užsimerkite ir palaukite, kol nulašės keletas žvakės „ašarų”. Atsimerkite ir įdėmiai pažvelkite į vandenį.
Jeigu vandenyje susidarė keletas maždaug vienodo dydžio ir formos vaško lašelių, vadinasi, jūsų meilė tokia stipri, kad niekas negalės sutrukdyti tolesnei palankiai įvykių eigai. Du vaško lašai, esantys šalia arba netgi prilipę vienas prie kito, rodo emocinį ir kūnišką artumą. Šis artumas gali atsirasti tarp judviejų artimiausiu metu arba jau yra, tik jūs kol kas nenorite sau tai pripažinti. Vienas išsiplėtęs didelis vaško lašas reiškia, kad jūsų meilė nelaiminga arba be atsako. Tačiau nusiminti neverta – vienatvė, ilgesys ir liūdesys netrukus jus paliks.
Šiam būrimui reikės stiklinės, žiedo ir ilgo siūlo. Perverkite siūlą per žiedą ir jo galus suriškite trigubu mazgu. Į stiklinę pripilkite vandens, užsimerkite ir susikaupę mintyse paklauskite, ar žmogus, apie kurį buriate, jus myli. Tada lėtai leiskite žiedą į vandenį. Jeigu žiedas, prieš paliesdamas stiklinės dugną, bent kartą atsimuš į stiklinės sienelę, vadinasi, jums rūpimas žmogus jus myli. O jeigu ne – deja, tas žmogus jums nieko nejaučia.

Būrimas su ugnimi
Naktį lauke užkurkite laužą. Kai ugnis gerai įsiliepsnos, atsisėskite prie laužo ir įdėmiai įsižiūrėkite į plevenančius šešėlius. Jeigu šešėliai labiausiai primena:
a) gražų namą arba pilį – jūs neilgai trukus susitiksite su puikiu žmogumi ir jį stipriai pamilsite;
b) medžius – pastaruoju metu jus kankina vienatvė ir vidinės tuštumos pojūtis. Atrodo, kad niekas jūsų nemyli, tačiau tai netiesa. Liūdesio ir slogučio laikotarpis greitai baigsis;
c) naminius gyvūnus – mylimas žmogus labai stipriai prie jūsų prisirišęs. Saugokite, branginkite ir puoselėkite šią meilę;
d) laukinius žvėris – sulauksite prisipažinimo meilėje iš žmogaus, kurio nepažįstate;
e) paukščius – skraidysite meilės sparnais, jūsų meilės objektas jus taip pat karštai myli;
f) siūbuojantį varpą – tikėkitės prastų naujienų, jums patinkantis žmogus jums nejaučia nieko, tik paprastą simpatiją;
g) lopšį – nepažįstamo žmogaus glėbyje jus apims ramybė ir palaima;
h) rankų plaštakas – jūsų mylimasis ar mylimoji, ištikus nelaimei, būtinai jums padės;
i) malūną arba besisukantį ratą – jūsų santykiuose su mylimu žmogumi įvyks gal ir negreitos, bet neišvengiamos permainos;
j) žmonių veidus – apie jūsų santykius sužinos draugai, kiti artimi žmonės arba kai kurie giminaičiai.

Būrimas prie bažnyčios vartų
Pasitelkę šį būrimą galėsite sužinoti, ar jus dominantis žmogus jus myli, ar tik veltui puoselėjate viltį. Nueikite prie bažnyčios (visą kelią galvokite apie jus dominantį žmogų ir mintyse kartokite: „Myli ar nemyli?..”), atsistokite prie šventoriaus vartų (bažnyčios durų) ir skaičiuokite žmones, įeinančius į bažnyčią. Jeigu tryliktas į bažnyčią įėjęs žmogus bus moteris, reiškia esate mylimas(-a), o jeigu vyras – deja, ne.

Būrimas su ryžiais
Šis būrimas irgi padės sužinoti apie tikruosius jus dominančio žmogaus jausmus jūsų atžvilgiu. Priberkite pilną puodelį ryžių. Tada jį sandariai uždenkite delnu, užsimerkite ir minutėlę įtemptai galvokite apie mylimą žmogų. Tada puodelį apverskite, o kai ryžiai išbirs ant stalo, išrinkite sugedusius grūdelius (į šiukšles nekreipkite dėmesio) ir juos suskaičiuokite. Jeigu sugedusių (pajuodusių, nuskilusių ir pan.) ryžių grūdelių skaičius lyginis, vadinasi, jums rūpimas žmogus jus myli, o jeigu nelyginis – apie jokius rimtus jausmus nė kalbos negali būti.

Būrimas su monetomis
Šiam būrimui reikės trijų monetų, geriausiai vienodo nominalo. Mintyse kartodami vardą žmogaus, apie kurį buriate, išmeskite monetas ir žiūrėkite, kuria puse jos nukrito.
Jeigu iškrito 1 skaičius ir 2 simboliai – jūsų meilė nepastovi, įnoringa ir paklūstanti užgaidoms. Jūsų kantrumas bei atkaklumas galbūt ir padės įveikti šias kliūtis, tačiau teigiamas rezultatas vis dėlto vargiai įmanomas.
Iškritę visi trys skaičiai rodo, kad jūsų buriamam asmeniui būdingas jausmų bei įpročių pastovumas, taigi drąsiai galite juo ar ja pasikliauti.
Iškritę trys simboliai įspėja apie jūsų interesų priešpriešą su jūsų artimųjų ir (arba) draugų interesais, ir tai gali tapti nusivylimų, nuoskaudų ir nepasitikėjimo priežastimi. O jūsų varžovė ar varžovas netruks pasinaudoti šia situacija, kad suviliotų jūsų mylimąjį(-ją).
Jeigu iškrito 2 skaičiai ir simbolis – jūsų ir mylimo žmogaus santykiai bei bendras gyvenimas bus laimingas ir harmoningas, vyraus tarpusavio supratimas ir ramybė.

Būrimas su žarstekliu
Kaip matyti iš pavadinimo, šiam būrimui reikės žarsteklio. Vidurnaktį išeikite į lauką ir įbeskite žarsteklių į žemę arba į sniego pusnį (jeigu buriate žiemą). Tuo momentu pagalvokite apie žmogų, kurio jausmai jus domina, ir mintyse paklauskite: „Myli ar nemyli?” Būrimo rezultatą sužinosite ryte.
Jeigu žarsteklis nuvirto, deja, jūsų geidžiamas žmogus jūsų nemyli. Jeigu žarsteklis šiek tiek pakrypęs į šalį – jūs buriamam vaikinui ar merginai patinkate, bet kažkas tyčia ar netyčia trukdo vystytis tolesniems jūsų santykiams. Jeigu žarsteklis stovi tiesiai, taip, kaip jį įsmeigėte – tas žmogus karštai jus myli.

Būrimas iš pažinties datos
Pagal metų laiką ir mėnesį, kada jūs susipažinote su savo mylimu žmogumi, galima prognozuoti, kokie bus tolesni judviejų santykiai ir ar jiems lemta išsilieti į tvirtą ir ilgaamžę meilę. Taigi jeigu su savo meilės objektu jūs susipažinote:
Sausį – susižavėjimo kibirkštis, plykstelėjusi tarp judviejų per pirmąjį jūsų susitikimą, uždegs skaisčią meilės liepsną, kuri jus šildys visą gyvenimą.
Vasarį – esate stipriai vienas kitu susižavėję, jums būdingos vienodos pažiūros, turite daug bendrų interesų; deja, šis susižavėjimas vargu ar peraugs į tauresnį jausmą.
Kovą – pavasario pradžioje gimsta tikrieji jausmai. Jeigu judu susipažinote kaip tik tokiu laiku, galite manyti, kad jums labai pasisekė – judviejų santykiai bus tvirti ir truks ilgai.
Balandį – nieko labai rimto, bet pažintis bus audringa ir paliks begalę malonių prisiminimų. Jausmai liesis per kraštus, galėsite duoti valią aistrai…
Gegužę – šį mėnesį užmegzta romantiška pažintis gali pavirsti meile visam gyvenimui.
Birželį – santykiai bus ilgalaikiai ir nedrumsčiami nei pavyduolių pinklių, nei rimtų tarpusavio nesutarimų.
Liepą – staigus ir trumpalaikis susižavėjimas, netrukus iš ūmai suliepsnojusių jausmų liks tik plėnys.
Rugpjūtį – dar tą pačią vasarą teks išsiskirti, bet visai netrukus vės susitiksite, ir šį kartą pasiliksite drauge visą gyvenimą. Nepražiopsokite šios galimybės!
Rugsėjį – malonūs ir pernelyg neįpareigojantys santykiai, neturintys ilgalaikės perspektyvos. Kitaip tariant, jeigu puoselėjate viltį vesti ar ištekėti, geriau negaiškite veltui laiko.
Spalį – su mylimu (ir jus įsimylėjusiu) žmogumi patirsite daugybę smagių akimirkų, tačiau vargu ar bus lemta judviem pasilikti kartu visą gyvenimą.
Lapkritį – nevykusi meilė, suteiksianti daug skausmo, dvasinių kančių ir nusivylimo.
Gruodį – patikimi ir tvirti santykiai, bendra dvasinė harmonija. Dar ilgus metus išsaugosite šį šviesų jausmą.