Gyvūnų terapija ir jos perspektyvos medicinoje

15392

Grožis, buitis

Gyvūnai vis labiau pripažįstami visaverčiais gydomojo proceso dalyviais.

Bežodė užuojauta, prisirišimas ir bendravimas su kita gyva būtybe gali padėti sėkmingai pasveikti.

Daugybė atliktų tyrimų patvirtina tiesioginį ryšį tarp žmogaus emocijų ir imuninės sistemos funkcionavimo.

Siekiant padidinti išgijimo efektyvumą sunkių ligų ir negalių atvejais, gyvūnų terapija buvo išskirta į visiškai savarankišką discipliną.

Apie mus supančius gyvūnus dažniausiai esame linkę galvoti tik kaip apie padėjėjus, o ne gydytojus.

Klasikinis pavyzdys: šuo – aklojo vedlys.

Kaip bebūtų keista, tačiau vis dažniau gyvūnams priskiriamas kitas vaidmuo – terapeuto.

Pavyzdžiui
smegenų pažeidimus patyrusių ligonių reabilitacinėse programose gana sėkmingai buvo pradėtas naudoti jojimas žirgu.

Pastaruoju metu įvairių medicinos sričių specialistai: terapeutai, fizinio atsinaujinimo terapijos bei kiti gydytojai ėmė sėkmingai naudoti žirgus sunkiems ligoniams gydyti.

Kadangi žirgo ėjimo ritmas labai gerai dera su žmogaus, hipoterapija padeda smegenims atkurti judesio vykdymo funkcijas, prarastas po sunkaus smegenų sužeidimo.

Gyvūnų terapijos reikšmė
Gyvūnų terapija – tai gydymo metodika “vienas vienam”, turinti aiškiai suformuluotus tikslus, kai gydymas atliekamas dalyvaujant ir padedant gyvūnams, kuriuos prižiūri tos srities gydytojas, terapeutas ar fizinės ir užimtumo terapijos specialistas,  jie stebi paciento gijimą taip, kaip tai darytų ir tradicinės terapijos atveju. 

Gyvūnų terapijos tikslas yra padėti sukurti motorinius sugebėjimus, dėmesio koncentraciją, bendravimo ir savosios vertės supratimo funkcijas.
Gyvūnai būna sertifikuoti, juos prižiūri tam darbui paruoštas asmuo.

Labai padaugėjo pasveikimo atvejų, kai gydant dalyvauja gyvūnai. Jie padeda pašalinti baimę, suteikia ligoniui motyvaciją sveikti.
Tradicinės terapijos atveju dažnai tai būdavo nepasiekiama, nesvarbu kokius sugebėjimus būtų siekiama išugdyti: fizinius, pažintinius, elgesio, socialinius ar emocinius.

Gyvūnai gydo psichikos sutrikimus
Turbūt visiems suprantama, kokį vaidmenį gyvūnai atlieka gydant psichikos ligas: depresijos kankinami ligoniai dažniausiai būna sutrikę, užsidarę giliai savyje, nesugeba ištiesti kitam rankos. Tačiau pabendravę su gyvūnais, tokie ligoniai pamažu atsiveria.
Gyvūnai sugeba atnaujinti pojūčius arba padeda jiems atsirasti, nesvarbu, ar esame tuos pojūčius praradę ar jų iš viso niekad neturėjome.
  
Gyvūnai yra kartu ir mokytojai, ir gydytojai.
Onkologai pastebi, kad moterys, sergančios vėžiu, gyvena ilgiau už vyrus, sergančius ta pačia vėžio forma, matyt, dėl to, kad jos labiau linkusios pripažinti jausmus ir į juos reaguoti.
Todėl atėjo laikas pakeisti gydymą taip, kad jausmams atsirastų derama vieta, nes jausmai suteikia didesnę galimybę pasveikti.