Egoistiški žmonės: dešimt dalykų, kuriuos jie daro ir kaip su tuo susidoroti

Savanaudiški žmonės

Šiandieniniame vis labiau individualistiškame pasaulyje nesunku sutikti egoistiškų žmonių. Egoizmas gali pakenkti tarpasmeniniams santykiams ir sukelti konfliktus. Svarbu mokėti atpažinti ir tvarkytis su šiais elgesio bruožais, kad galėtume geriau sugyventi su egoistiškais žmonėmis tiek profesinėje, tiek šeimos, tiek draugų aplinkoje. Šiame straipsnyje aptarsime 10 dalykų, kuriuos daro egoistiški žmonės, ir kaip su tuo susidoroti konstruktyviai.

1. Egoistiški žmonės daug kalba apie save

Socialinėse situacijose egoistai linkę per daug kalbėti apie savo patirtis, mintis ir jausmus.

 • Susitelkimas į savo problemas: Jų pokalbiai dažnai sukasi aplink tai, kas jiems rūpi, jų problemas ir pasiekimus, nekreipiant dėmesio į kitų nuomonę ar poreikius.
 • Empatijos stoka: Tai gali sukelti įspūdį, kad jiems nerūpi kiti žmonės ir jie rūpinasi tik savimi.

Tokiose situacijose svarbu parodyti tvirtumą ir nebijoti nukreipti pokalbio į kitus ar temas. Galite mandagiai priminti, kad pokalbiai turi būti subalansuoti, ir visi turėtų turėti galimybę išreikšti savo nuomonę.

2. Egoistiški žmonės prioritetą teikia savo interesams

Egoistai dažnai orientuojasi į savo norus ir interesus, nepaisant kitų žmonių poreikių.

 • Vienpusiški sprendimai: Jie gali priimti sprendimus, kurie naudingi tik jiems, neatsižvelgdami į kitų poveikį, pavyzdžiui, pasirinkti restoraną neatsiklausę draugų nuomonės.
 • Manipuliacija: Kartais jie gali naudoti manipuliacijas, kad pasiektų savo tikslų, spaudžiant ar kaltinant kitus.
 • Griežtumas: Jie dažnai būna užsispyrę ir atsisako daryti nuolaidas kitų labui.

Norint susidoroti su tokiu elgesiu, svarbu nustatyti aiškias ribas ir nepasiduoti manipuliacijai. Reikėtų išmokti sakyti „ne“ ir išreikšti savo poreikius tvirtai.

3. Egoistiški žmonės nesupranta dėkingumo svarbos

Egoistai dažnai nesugeba parodyti dėkingumo ir pripažinimo kitiems.

 • Dėmesio laukimas: Jie dažnai mano, kad pasaulis jiems skolingas, ir tikisi, kad kiti jiems padės, nieko neatiduodami atgal.
 • Kitų pastangų ignoravimas: Jie linkę minimizuoti arba visiškai ignoruoti kitų žmonių pastangas, kas gali sukelti nusivylimą ir nepasitenkinimą.

Svarbu neleisti, kad tokie žmonės jus sumenkintų, ir priminti jiems dėkingumo ir pripažinimo svarbą tarpasmeniniuose santykiuose. Taip pat verta apsisaugoti ir neperkrauti savęs per dideliais darbais jų labui, siekiant išlaikyti pusiausvyrą.

4. Egoistiški žmonės neatsižvelgia į kitų emocijas

Egoistai dažnai nesugeba atsižvelgti į kitų jausmus ir poreikius.

 • Empatijos stoka: Jiems sunku įsijausti į kitų situaciją ir suprasti jų jausmus ar problemas.
 • Apatija: Jie gali pasirodyti abejingi kitų kančioms ar problemoms, kas gali sudaryti įspūdį, kad jiems trūksta užuojautos.

Tokiose situacijose svarbu nepriimti jų empatijos stokos asmeniškai. Galima taktiškai priminti, kad atsižvelgti į kitų emocijas yra būtina bet kokiuose sveikuose ir subalansuotuose santykiuose.

5. Egoistiški žmonės linkę monopolizuoti išteklius

Egoistai dažnai stengiasi pasisavinti visus turimus išteklius – laiką, pinigus, maistą ar dėmesį.

 • Netolygus pasidalinimas: Jie gali nelygiai padalyti išteklius, sau pasilikdami didžiąją dalį, neatsižvelgdami į kitų poreikius.
 • Savarankiškumas: Jie dažnai nenori dalintis tuo, ką turi, net jei tai galėtų padėti kitiems.

Norint su tuo susidoroti, svarbu išlikti tvirtam ir priminti apie dalijimosi bei teisingumo svarbą. Gali prireikti nustatyti aiškias taisykles ir užtikrinti, kad jos būtų laikomasi visų.

6. Egoistiški žmonės nuolat lyginasi su kitais

Egoistai dažnai turi polinkį nuolat lyginti save su kitais, siekdami save iškelti arba sumenkinti kitus.

 • Konkuruoti: Jie mato kitus kaip varžovus ir nuolat siekia juos pranokti, nesvarbu, ar tai būtų profesinėje, socialinėje ar asmeninėje srityje.
 • Pavydas: Jie gali jausti pavydą dėl kitų pasiekimų ir turto, stengdamiesi juos imituoti arba pranokti.

Svarbu neįsitraukti į konkurenciją ir susitelkti į savo savivertę bei gerovę. Galima priminti egoistui, kad nuolatinis lyginimasis su kitais yra nenaudingas ir gali pakenkti tarpasmeninių santykių kokybei.

7. Egoistiški žmonės sunkiai priima kritiką

Egoistai dažnai yra labai jautrūs kritikoms ir sunkiai jas priima.

 • Gynybinė reakcija: Jie gali reaguoti gynybiškai į bet kokią neigiamą pastabą, net jei ji yra pateikta geranoriškai ir teisingai.
 • Kontratakos: Jie linkę atsakyti kritikuodami kitus, siekdami nukreipti dėmesį nuo savo trūkumų.

Norint su tuo susidoroti, svarbu išlikti ramiam ir pateikti konstruktyvias kritikas, akcentuojant faktus ir sprendimus, o ne priekaištus. Taip pat verta priminti egoistui, kad priimti kritiką yra svarbu, siekiant tobulėti.

8. Egoistiški žmonės sunkiai užmezga gilias ir ilgalaikes santykius

Egoistai dažnai susiduria su sunkumais užmegzti ir palaikyti prasmingus tarpasmeninius santykius.

 • Paviršutiniškumas: Jie gali teikti pirmenybę paviršutiniams santykiams, kurie suteikia greitą naudą, o ne siekti ilgalaikių ir tvirtų ryšių.
 • Intymumo baimė: Jų egoizmas gali trukdyti atsiverti kitiems ir parodyti savo pažeidžiamumą, kas apsunkina gilių ir nuoširdžių santykių kūrimą.
 • Nestabilumas: Jų santykiai gali būti pažymėti dažnais konfliktais ir išsiskyrimais dėl empatijos stokos ir polinkio teikti pirmenybę savo interesams.

Tokiose situacijose svarbu neįsitraukti į paviršutiniškus ir nepatenkinančius santykius. Gali prireikti atsiriboti nuo egoistų ir siekti autentiškų bei subalansuotų santykių, pagrįstų abipuse pagarba ir poreikių išklausymu.

9. Egoistiški žmonės linkę kaltinti kitus dėl savo nesėkmių

Egoistai dažnai vengia prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir nesėkmes.

 • Aukos vaidmuo: Jie gali prisistatyti kaip aukos ir kaltinti kitus dėl savo nelaimių, užuot pripažinę savo klaidas ir bandę jas taisyti.
 • Atsakomybės vengimas: Jie linkę perkelti kaltę kitiems ir menkinti savo atsakomybę už problematiškas situacijas.

Svarbu neleisti, kad tokie žmonės jums įteigtų kaltės jausmą ir nepasiduoti manipuliacijai. Reikėtų priminti egoistui, kad atsakomybės prisiėmimas yra būtinas norint tobulėti ir gerinti santykius.

10. Egoistiški žmonės turi nerealistinių lūkesčių kitiems

Egoistai kartais turi pernelyg didelių lūkesčių kitiems, kuriuos sunku ar net neįmanoma patenkinti.

 • Perfekcionizmas: Jie reikalauja iš kitų tokio lygio tobulumo, kokio patys nesugeba pasiekti, kas gali sukelti stresą ir nusivylimą jų aplinkoje.
 • Reiklumai: Jie tikisi, kad kiti iš karto patenkins jų poreikius ir norus, nepaisant kitų žmonių apribojimų ir galimybių.

Norint susidoroti su tokiu elgesiu, svarbu nepasiduoti egoistų nerealistiniams lūkesčiams ir nesistengti jų patenkinti bet kokia kaina. Verta priminti tokiems žmonėms kantrybės, tolerancijos ir kitų žmonių ribų gerbimo svarbą tarpasmeniniuose santykiuose.

Išvada

Egoistiški žmonės gali kelti iššūkių tarpasmeniniuose santykiuose ir sukelti konfliktus. Svarbu mokėti atpažinti šiuos elgesio bruožus ir taikyti strategijas, kad su jais susidorotume konstruktyviai. Nepamirškite ginti savo savivertę ir siekti santykių, pagrįstų abipuse pagarba ir poreikių išklausymu. Tai padės kurti harmoningus ir prasmingus santykius, nepaisant egoizmo aplinkoje.