Išsitieskime!

Išsitieskime!

2006 Lap 26
Žmogus kūprinasi pirmiausia dėl to, kad silpni nugaros raumenys. Laikyseną galima ištaisyti atliekant tam tikrus pratimus. Yra žinoma, kad ištaisęs laikyseną žmogus pasidaro 3-5 centimetrais aukštesnis. Susikūprinimas atima šiuos centimetrus.    

Iš kiekvienam prieinamų pratimų paminėtinas prisitraukimas prie skersinio. Nelengvas pratimas - prisitraukti laikantis už skersinio plačiai išskėstomis rankomis ir stengiantis pakaušiu paliesti skersinį. Išmokus tokį pratimą, nugaros ir pečių raumenys lavėja, ir “kupra” dingsta.

Labai svarbu nuolat stebėti savo laikyseną. Paaugliams patartina daryti įvairius pusiausvyros pratimus: vaikščioti siaura lenta, rąstu, kartimi. Jeigu susikūprinimas nepatologinis, tai galima atlikti tokius pratimus:

- rankas laikant už nugaros, abiejų rankų pirštus sunerti ir kelti kuo aukščiau iki menčių. Stipriai prispaudus plaštakas prie nugaros, traukti pečius ir alkūnes atgal, kartu atlošiant galvą;

- atsigulus ant nugaros, rankas ištiesti į šalis. Remiantis į grindis pakaušiu ir sėdyne, kuo aukščiau pakelti nugarą virš grindų;

- sėdint ant kėdės, stipriai išlenkti krūtinę į priekį, o galvą atlošti atgal;

- klūpant ant kelių suimti rankomis kulnus, išlenkti krūtinę į priekį kartu atlošiant galvą;

- stovint nugara prie sienos, atlošti galvą tiek, kad kakta liestųsi į sieną.

Pratimai patys savaime susikūprinimo neištaisys, bet sustiprės nugaros ir kaklo raumenys. Taisyklingą laikyseną turi tik tie, kurie nuolat ją kontroliuoja.

Jei stuburas šiek tiek pakrypęs, reikia stengtis vaikščioti iškėlus galvą ir atlošus pečius. Labai greitai įprantama taip laikytis, ir nebereikia papildomų pastangų.

Psichologai mano, kad panarinta galva ir susikūprinusi nugara rodo pasyvumą, nedrąsumą ir nepasitikėjimą savimi. Tad iškelkite galvą!